Nội trợ, Nhà bếp

Nhà bếp là nơi giữ lửa hạnh phúc và là nơi quan trọng nhất cho sự phát triển của bé.