Vì sao bé hay ọc sữa, nôn trớ? Vì sao bé hay ọc sữa, nôn trớ? - 15/10/2015

Trẻ bị ọc sữa có hai dạng là ọc sữa sinh lí bình thường và ọc sữa bệnh lí. Vì vậy mẹ cần xem xét cẩn thận khi con bị ọc sữa, nôn trớ, nhất là khi hiện tượng ọc sữa xảy ra nhiều lần.